• När kan polio vara helt utrotad?

    Målet är att världen ska vara poliofri år 2023. Sedan 1988 då The Global Polio Eradication Initiative (GPEI), som leds av bland andra WHO och UNICEF, lanserades har poliofall i världen minskat med över 99,9 procent.

    Det finns tre typer av poliovirus: typ 1, 2 och 3. Poliovirus typ 2 upphörde att cirkulera 1999, och år 2015 deklarerade WHO att denna virustyp har utrotats i hela världen. Poliovirus typ 3 har inte påvisats sedan 2012 och den 24 oktober 2019 deklarerade WHO att även denna typ har utrotats.

    Under 2018 rapporterades totalt 33 fall av polio från två länder: Afghanistan och Pakistan.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:31