• Målet är att världen ska vara poliofri år 2023. Sedan 1988 då The Global Polio Eradication Initiative (GPEI), som leds av bland andra WHO och UNICEF, lanserades har poliofall i världen minskat med över 99,9 procent.

    Det finns tre typer av poliovirus: typ 1, 2 och 3. Poliovirus typ 2 upphörde att cirkulera 1999, och år 2015 deklarerade WHO att denna virustyp har utrotats i hela världen. Poliovirus typ 3 har inte påvisats sedan 2012 och den 24 oktober 2019 deklarerade WHO att även denna typ har utrotats.

    Under 2018 rapporterades totalt 33 fall av polio från två länder: Afghanistan och Pakistan.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:31

    Direktlänk till frågan