Frågor och svar om polio

Frågor och svar om polio är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Hur sprider sig polio?

    Poliovirus sprids framför allt via förorenat vatten men kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. En polioinfekterad person sprider viruset vidare via avföringen.

Gå till toppen av sidan