• Hur sprider sig polio?

    Poliovirus sprids framför allt via förorenat vatten men kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. En polioinfekterad person sprider viruset vidare via avföringen.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:31