Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Lyssna

Här finns våra svar på vanliga frågor om vaccination mot covid-19.

Om vaccination och påfyllnadsdoser

Lyssna

Det finns nya rekommendationer för vaccination mot covid-19 som gäller från 1 oktober 2023.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer i åldern 18–64 år har nu en låg risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Det immunsvar som byggts upp genom en kombination av vaccin och infektioner med viruset under de senaste åren skyddar mot allvarlig sjukdom.

Från 1 oktober 2023 rekommenderas inga ytterligare doser vaccin mot covid-19 till personer i åldern 18–64 år. Personer i ålder 50-64 år rekommenderas dock att ha vaccinerat sig med minst en dos vid något tillfälle.

Det finns möjlighet att fylla på sitt skydd med en dos av det uppdaterade vaccinet som erbjuds inom den allmänna vaccinationsinsatsen mot covid-19. En person som är 18-64 år kan överväga att fylla på sitt skydd med vaccination under hösten 2023, särskilt om man lever nära en äldre person eller personer i riskgrupp.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är mellan 18 och 65, rekommenderas en dos uppdaterat vaccin. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser. Personer i denna grupp som haft testbekräftad covid-19 efter 1 augusti 2023 kan avstå från att fylla på sitt vaccinskydd, då infektionen fungerar som en vaccindos.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos uppdaterat vaccin. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Yngre personer har en låg risk för allvarlig sjukdom i covid-19. De bedöms dessutom ha ett skydd mot allvarlig sjukdom i form av immunitet som byggts upp genom att ha exponerats för viruset under de senaste tre åren samt genom vaccination.

Men, den som är i riskgrupp för att utveckla allvarlig covid-19 rekommenderas att vaccinera sig med en dos uppdaterat vaccin. Det är viktigt att uppmärksamma om man, oavsett ålder, är i riskgrupp för allvarlig covid-19 och därefter ta ställning till en vaccination enligt rekommendationerna för riskgrupperna.

Läs mer om riskgrupper: Fakta om vaccinerna mot covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla som är äldre än 18 år och tillhör en medicinsk riskgrupp, eller är äldre än 65 år, rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023. Personer som vaccinerat sig efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom under vintern 2023/2024, oavsett ålder.

Under oktober/november blir ett uppdaterat vaccin tillgängligt i Sverige och även de som vaccinerat sig efter 1 augusti kan välja att ta en dos även av det vaccinet. Det ska gå minst 3 månader mellan doserna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Även den som har haft covid-19 får ett förstärkt skydd mot allvarlig sjukdom av vaccination, varför Folkhälsomyndigheten generellt rekommenderar att även personer som har haft infektionen vaccinerar sig om de tillhör en grupp som rekommenderas vaccin. Värdet av vaccination är dock mindre om den kommer tätt inpå en infektion. Du som tidigare vaccinerat dig vid något tillfälle, kan om du testat positivt för covid-19 efter 1 augusti 2023 därför avstå din dos hösten 2023. Den infektion du nyligen haft fungerar som en vaccindos och ger ett gott skydd mot svår sjukdom.

Observera att personer som är äldre än 80 år, boende på SÄBO för äldre samt personer med nedsatt immunförsvar bör ta sin dos under hösten oavsett genomgången nylig infektion.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, det finns ingen generell rekommendation om testning vid symtom. Men det finns tillfällen då testning med snabbtest eller PCR ändå genomförs av olika anledningar. Därför har vi valt att informera om att genomgången covid-19 efter 1 augusti 2023 i många fall kan ersätta en påfyllnadsdos under hösten.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccin skyddar i första hand mot allvarlig sjukdom och död men kan också ha en viss skyddande effekt mot att bli smittad och sprida smitta vidare. Bäst skyddar vaccinet mot smitta den allra första tiden efter att dosen tas och avtar sedan. Smittspridningen av covid-19 förväntas vara som störst under höst-/vintersäsongen. Du som vill minska risken att smitta en skör närstående så mycket som möjligt kan ta en dos inför den tid då smittspridningen är som störst.

Under höstens vaccinationsinsats mot covid-19 kommer en dos vaccin finnas tillgänglig för även för dig över 18 år som inte omfattas av rekommendationen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccination

Lyssna

I de flesta fall går det bra att ta flera vacciner vid samma vaccinationstillfälle, som vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker. När flera vacciner tas samtidigt finns en risk för mer uttalade, men ofarliga, biverkningar, tex feber. För särskilt sköra personer kan detta vara jobbigt och därför ofta ett skäl för dessa att sprida vaccinationerna på flera tillfällen. Vaccinets skyddseffekt försämras inte av att flera vacciner tas samtidigt.

Vaccination mot influensa

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I de flesta fall går det bra för gravida att ta två av dessa vacciner vid samma vaccinationstillfälle. Att vaccinera med tre vaccin samtidigt bör undvikas under graviditet. När flera vacciner tas samtidigt finns en risk för mer uttalade, men ofarliga, biverkningar, tex feber. Detta kan bli särskilt ansträngande för gravida och därför ofta ett skäl till att sprida vaccinationerna på flera tillfällen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget bestämt intervall som måste gå mellan doserna när de fördelas på olika tillfällen. Eventuella biverkningar från den föregående dosen bör ha klingat av helt innan nästa vaccinationstillfälle och många vaccinationsmottagningar tillämpar ett intervall på minst 1-2 veckor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är din region som ansvarar för att utföra vaccinationerna mot covid-19. På 1177.se finns svar på de vanligaste frågorna om vaccinationerna, till exempel: Hur gör jag för att boka tid? Var sker vaccinationen?

Om du har behov kan du vaccinera dig i en annan region eller på en annan plats än där du är folkbokförd. Det kan till exempel vara om du arbetar eller studerar på annan ort eller bor någon annanstans under en period.

Läs mer: Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig.

Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du behöver vara frisk när du vaccinerar dig mot covid-19 för att inte riskera att du smittar andra, t.ex. den som vaccinerar dig eller personer du möter på vägen till vaccinationen. Man brukar också vilja undvika att vaccinera någon som har feber eftersom det kan vara svårt att bedöma eventuella biverkningar av vaccinet. Det kan också vara bra att låta immunförsvaret arbeta med en sak i taget. Vi vet heller ännu inte om covid-19-vaccinets effekt kan påverkas av att man är sjuk när man vaccinerar sig.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig välinformerad om vilka inresebestämmelser som gäller på resmålet. Reglerna kan se olika ut och det är landet som du reser till som bestämmer vilka regler som gäller där.

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst som bygger på ett samarbete mellan EU-länderna för att underlätta resor inom EU. EU-länderna har enats om en enhetlig utformning av det digitala vaccinationsintyget där varje land kallar e-tjänsten vid olika namn. I Sverige heter det Covidbevis och i EU används namnet covidintyg (EU Digital COVID Certificate).

Covidbevis kan användas till och med 30 juni 2023 i Sverige och i EU. Även i fortsättningen är det emellertid varje enskilt medlemsland som bestämmer kraven för inresor.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Du kan träna som vanligt efter att du har vaccinerat dig mot covid-19, om du känner dig helt frisk och mår bra.

Det är aldrig bra att träna med en infektion i kroppen. Det innebär att om du har symtom på en begynnande infektion, t.ex. huvudvärk eller ont i kroppen, eller om du känner av biverkningar efter vaccinationen, ska du avstå från träningen. Det gäller både barn och vuxna.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccinerna

Lyssna

Det är vanligt att få milda biverkningar efter vaccinationen mot covid-19. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar, och du kan ta den andra dosen och påfyllnadsdosen när det är dags.

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga, men om du får hög feber och känner dig sjuk i mer än ett dygn eller får andra ovanligare och mer allvarliga symptom efter att du vaccinerat dig, bör du kontakta din vårdcentral innan du tar nästa dos. Det gäller även om du har eller har haft andra allvarliga nytillkomna besvär som till exempel bröstsmärta eller andningsbesvär. Du kan då efter läkarbedömning till exempel rekommenderas ett annat vaccin för nästa dos.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Rapportera misstänkta biverkningar (lakemedelsverket.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, det finns inget hinder för vaccination mot covid-19 om du har haft en blodpropp, tar blodförtunnande medicin eller en medicin för att förebygga blodproppar. Du kan du vaccineras med de godkända vacciner mot covid-19 som används i Sverige.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Comirnaty och Spikevax är så kallade mRNA-vacciner, och har därmed flera likheter. En kombination av Comirnaty och Spikevax ger ett lika bra immunsvar som när båda doserna ges med samma vaccin.

Flera studier visar god effekt och säkerhet vid en kombination av olika vacciner mot covid-19. Folkhälsomyndigheten anser att mRNA-vaccin och Nuvaxovid, som är ett proteinvaccin, kan kombineras.

Läs mer: Fakta om vaccinerna mot covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

De vacciner mot covid-19 som vi använder i Sverige ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död orsakat av de nya virusvarianterna.

Det kommer sannolikt att utvecklas nya virusvarianter under lång tid framöver, därför är det viktigt att ta de doser som rekommenderas när skyddet från tidigare doser börjar avta.

Mer om varianter av viruset som orsakar covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Vaccination av barn och unga

Lyssna

Från 1 november 2022 är det endast vissa grupper av barn och unga som rekommenderas vaccination mot covid-19. Det gäller de barn och unga som sedan tidigare löper en ökad risk att bli väldigt sjuka av luftvägsvirus eller har ett mycket nedsatt immunförsvar på grund av någon sjukdom eller behandling. Om du tillhör en av dessa grupper så kan du prata med din läkare och komma överens om hur du ska göra med vaccinationen mot covid-19.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till de barn som bedöms ha en ökad risk för att bli svårt sjuka i covid-19. Det är alltid en läkare som gör en sådan bedömning.

Det finns inga bestämmelser som hindrar en läkare att ordinera vaccin mot covid-19 till ett barn, även om barnet inte bedöms ha ökad risk för svår covid-19. Regionerna kan själva bestämma om de vill tillgängliggöra vaccin utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta kan göras under förutsättning att det finns tillräckligt med vaccin, och det får inte leda till undanträngning av de grupper som omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Det finns vaccin mot covid-19 som är godkänt för användning för barn från 6 månaders ålder.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Frågor och svar hos andra aktörer

Lyssna

Det finns frågor och svar om vaccination mot covid-19 även hos andra myndigheter och aktörer.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan