Vaccination mot rotavirus

Lyssna

Rotavirus förekommer i hela världen och kan ge en ibland allvarlig diarrésjukdom, framför allt bland barn. Sedan 2019 ingår vaccination mot rotavirusinfektion i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Pappa och barnUtan vaccination drabbas i stort sett alla barn av en eller flera rotavirus­infektioner före fem års ålder. Infektionen är vanligast och blir ofta svårast för barn som är mellan sex månader och två år gamla.

Diarré och kräkningar är de vanligaste symtomen vid infektion med rotavirus, och leder ibland till uttorkning. Sjukdomsförloppet varar normalt 4–6 dygn. Den vanligaste orsaken till att barnen behöver uppsöka vård till följd av en rotavirus­infektion är uttorkning och utmattning.

Vaccin

Det finns två vacciner mot rotavirus, båda innehåller levande försvagade virusstammar och ges som lösning i munnen. Det ena vaccinet ges i två doser och det andra i tre doser.

Vem rekommenderas vaccination?

Vaccinet ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid 6 veckor och 3 månaders ålder. Om man använder det vaccin som ges i tre doser ges den tredje dosen vid 5 månaders ålder.

Den första dosen ska ges före 12 veckors ålder och den andra dosen före 16 veckors ålder. Vaccinet ges i tidig ålder för att säkerställa skyddet hos de yngsta barnen, som löper störst risk att bli allvarligt sjuka.

Fördjupad information om vaccination mot rotavirus

Vem ska inte vaccineras?

Barn som fått en allvarlig reaktion efter en tidigare dos eller har en svår allergi mot en av komponenterna i vaccinet ska inte vaccineras. Barn som tidigare har haft tarminvagination och barn med allvarlig immunbrist ska inte heller vaccineras.

Barn som är lindrigt sjuka, till exempel förkylda, kan vaccineras. Om barnet har feber och försämrat allmäntillstånd, diarré eller kräkningar är det bäst att vänta med vaccinering tills barnet tillfrisknat.

Skyddseffekt

Vaccinationen ger ett gott skydd mot allvarlig diarré och kräkningar som orsakas av rotavirus. Om vaccinerade barn får rotavirusinfektion blir det generellt en mildare form av sjukdomen. Vaccinet skyddar inte mot diarré och kräkningar som orsakas av andra virus eller bakterier.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är lätt diarré eller kräkning. Mindre vanliga biverkningar är magsmärtor och hudutslag.

En mycket sällsynt biverkning är tarminvagination som innebär att tarmen hakar upp sig i sig själv och det blir stopp i tarmen. Tillståndet kan även förekomma utan att barnet fått vaccination.

Läs mer

Frågor och svar om rotavirus och vaccination