Import, införsel och distanshandel med alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Lyssna

Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får endast importeras och föras in i Sverige om reglerna i alkohollagen följs.

Du som vill importera eller införa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat som är skattepliktiga behöver i första hand vara partihandlare.

Det finns dock ett flertal situationer där även import eller införsel av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat av andra aktörer är tillåtna. Till exempel får en privatperson transportera sådana varor över gränsen under vissa förutsättningar. Även distanshandel kan vara möjligt för en privatperson. Här är det viktigt att skilja mellan import och införsel eftersom alkohollagens regler är olika. Kortfattat kan man säga att införsel är handel över gränsen inom EU och import är handel över gränsen utanför EU. Distanshandel är inte tillåtet när det gäller import.

Med distanshandel menas att du beställer varor i en butik ett annat EU-land och får varorna skickade hem till dig för din eller din familjs bruk. Denna hantering sker ofta med hjälp av yrkesmässiga mellanhänder, till exempel olika transportföretag. Det kan också finnas andra oberoende mellanhänder som hjälper till med införsel på andra sätt. För att betraktas som en oberoende mellanhand enligt lagens mening får aktören inte vara etablerad på den svenska marknaden om de säljer varor till privatpersoner. I sådant fall betraktas det som detaljhandel. Det är enbart Systembolaget som får bedriva detaljhandel.

Svea hovrätt har i sin dom av den 26 april 2016 i mål nr B 6057 gjort ett förtydligande av begreppet oberoende mellanhand på följande sätt: ”det är helt klart att försäljning till konsumenter på den svenska marknaden, av en aktör som är etablerad och registrerad i Sverige, inte kan anses utgöra en oberoende mellanhand, eftersom det då rör sig om försäljning och inte om en tjänst där en privatperson utför sin import via en oberoende mellanhand”.

Aktörerna vars handel avser import och införsel behöver också kontakta Skatteverket för att ta reda på vad som gäller enligt det skatterättsliga regelverket.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

4 kapitel 4 § Alkohollagen (2010:1633) (riksdagen.se)

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.