Produktkrav på rökfria tobaksvaror

Lyssna

Rökfria tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav. Exempelvis ska en styckförpackning med portionsförpackat snus innehålla minst 20 portioner.

Produktkrav

Produktkraven reglerar innehållet i rökfria tobaksvaror, förutom snus, och förpackningar till portionsförpackad snus. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav.

Innehållskrav

Rökfria tobaksvaror, förutom snus, som tillhandahålls på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Vi kan förbjuda tillhandahållandet av en rökfri tobaksvara om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser än de otillåtna tillsatserna i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av produkten.

Förpackningskrav

En styckförpackning med portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.