Fakta om vaccinerna mot covid-19

Lyssna

De vacciner som är godkända i EU och Sverige ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Här kan du läsa om hur de olika vaccinerna mot covid-19 används.

Vaccin som används i Sverige

I Sverige rekommenderas från hösten 2023 vaccination mot covid-19 med mRNA-vaccinet Comirnaty eller det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. Båda vaccinerna har uppdaterats under hösten 2023 och båda är effektiva mot allvarlig sjukdom.

Det är inte nödvändigt att vaccineras med samma typ av vaccin vid varje vaccinationstillfälle, utan det går bra att kombinera olika vaccintyper. Vaccinerna är även rekommenderade från olika åldrar.

Comirnaty

Comirnaty är ett mRNA-vaccin som är uppdaterat med omikronvarianten. Sedan hösten 2023 omfattar primärvaccination med Comirnaty endast 1 dos till alla från 4 års ålder och uppåt, som ej har nedsatt immunförsvar.

Nuvaxovid

Nuvaxovid är ett proteinbaserat vaccin som är uppdaterat med omikronvarianten. Vaccinet är godkänt för personer från 12 år, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar Nuvaxovid endast till personer från 31 års ålder. Sedan hösten 2023 omfattar primärvaccination med Nuvaxovid endast 1 dos till alla som ej har nedsatt immunförsvar.

Vaccinerna är säkra

Covid-19-vaccinerna har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en noggrann testprocess i flera steg. I dag har miljarder människor vaccinerat sig med de godkända vaccinerna mot covid-19. Ytterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna. Dessutom har många studier följt upp och sammanställt fakta om vaccinationerna. Tillsammans visar de att vaccinerna mot covid-19 är säkra.

Läkemedelsverket följer även efter godkännandet upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du hittar aktuell produktinformation om vaccinerna på Läkemedelsverkets webbplats:

Coronavaccin, vaccin mot covid‍-‍19 (lakemedelsverket.se)

Godkända vacciner till gravida

Vaccinet Comirnaty (Pfizer-BionTech) som används i Sverige är godkänt att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

Normalt med milda biverkningar

Det är vanligt med milda biverkningar efter vaccination, till exempel ont i armen efter sprutan, trötthet, lätt feber eller huvudvärk. Det är en normal reaktion från kroppens immunförsvar och går oftast över efter en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad), men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla kan förekomma. De här biverkningarna är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom som du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) har rapporterats efter vaccination med mRNA-vaccinerna Comirnaty, samt efter vaccination med det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid. De har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i två veckor efter vaccinationen.

Symtom att vara vaksam på inom två veckor efter vaccinationen är: trötthet och andfåddhet oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning, feber och värk i kroppen en känsla av tryck eller tyngd över bröstet.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats.

Rapportera misstänkta biverkningar, tillbud, negativa händelser, oönskade effekter (lakemedelsverket.se)

Läs mer