Frågor och svar om rotavirus och vaccination

Frågor och svar om rotavirus och rotavirusvaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om rotavirus

  • Mitt barn har haft rotavirusinfektion. Är det skyddat mot sjukdomen nu?

    Man kan smittas och bli sjuk flera gånger, men man blir sjukast första gången.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:34

Om vaccination mot rotavirus

Gå till toppen av sidan