Frågor och svar om rotavirus och vaccination

Frågor och svar om rotavirus och rotavirusvaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om rotavirus

  • Mitt barn har haft rotavirusinfektion. Är det skyddat mot sjukdomen nu?

    Man kan smittas och bli sjuk flera gånger, men man blir sjukast första gången.

Om vaccination mot rotavirus

Gå till toppen av sidan