Frågor och svar om rotavirus och vaccination

Frågor och svar om rotavirus och rotavirusvaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om rotavirus

Om vaccination mot rotavirus

  • Kan rotavirusvaccinet ges till för tidigt födda barn?

    Ja. Rotavirusvaccinet kan ges till för tidigt födda barn som är födda efter graviditetsvecka 25 respektive 27 beroende på vaccinet.