Frågor och svar om rotavirus och vaccination

Frågor och svar om rotavirus och rotavirusvaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om rotavirus

Om vaccination mot rotavirus

  • Vad ska man göra om man spiller eller barnet kräks efter rotavirusvaccinationen?

    En ny dos ges direkt vid samma tillfälle om man spiller eller om barnet kräks efter vaccinationen. Skulle även delar av den nya dosen spillas ges ingen ytterligare dos.