Frågor och svar om rotavirus och vaccination

Frågor och svar om rotavirus och rotavirusvaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Om rotavirus

Om vaccination mot rotavirus

  • Hur välbeprövat är vacciner mot rotavirus?

    Över hälften av alla barn i världen vaccineras med något av de båda vaccinerna. 99 länder har rotavirusvaccin i sina nationella vaccinationsprogram. Cirka 300 miljoner doser har getts i världen.

Gå till toppen av sidan