I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2. I början av 2021 kommer troligen de första vaccinerna mot sjukdomen.

Mindre mängd doser i slutet av december

Just nu utvecklas flera olika vacciner mot covid-19 världen över. Vaccination mot sjukdomen är ett av redskapen för att lindra konsekvenserna av pandemin.

Parallellt med att vaccinföretag tar fram vaccinerna, utreder den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Läkemedelsverket i Sverige vaccinet. Syftet är att granska vaccinets säkerhet och effektivitet. Enligt besked som kommit från EU, kan det komma en mindre laddning vaccindoser till Sverige i slutet av december. Dessa kommer sedan distribueras och börja användas runt om i landet kort därefter. Den första tiden är det mest troliga att vaccinerna levereras stegvis i begränsade volymer.

Den kunskap som finns nu om vaccinerna är att de skyddar mot sjukdomssymtom. Deras förmåga att minska smittsamhet kommer att visa sig i framtida uppföljningar.

Rekommendationer och prioriteringar

Rekommendationer och prioriteringar hittar du via denna länk.

Läs mer

Nationell plan för vaccination mot covid-19