I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2. I slutet av 2020 blev det första vaccinet mot covid-19 godkänt.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten: Vaccination mot covid-19

Vacciner mot covid-19

Läkemedelsverket: Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19)

Rekommendationer och prioriteringar

Rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Läs mer

Nationell plan för vaccination mot covid-19