Vaccin mot tuberkulos (TB)

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika, Asien och Latinamerika.

Klassiska allmänsymtom vid tuberkulos är feber, nattsvett, avmagring och trötthet. För lungtuberkulos är hosta i mer än tre veckor typisk med eller utan upphostningar av slem och ibland blod.

Genom tuberkulosvaccination kan man skydda småbarn mot allvarlig tuberkulos till exempel hjärnhinneinflammation och generellt spridd tuberkulos i många organ (miliartuberkulos). Vaccinet ger också ett visst skydd mot lungtuberkulos, men man kan inte ange skyddet i procent eller förutsäga hur länge skyddet varar.

Vaccinet förkortas BCG (Bacillus Calmette-Guèrin). Namnet kommer från Albert Calmette och Camille Guérin, som var de franska vetenskapsmän som tog fram vaccinet.

Vem rekommenderas vaccination?

Sedan mitten på 1970-talet utförs BCG-vaccination inte längre rutinmässigt på BB. Vaccination erbjuds numera i Sverige bara till barn i vissa riskgrupper.

Vaccination rekommenderas till barn som enligt följande kriterier löper ökad risk att utsättas för smitta:

  • familjeursprung från ett land med ökad eller hög TB-förekomst
  • aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt
  • inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen.

Riskländer avseende tuberkulos

Vaccinet ges vanligen som en engångsdos från sex månaders ålder, men bör ges tidigare vid hög risk för smitta.

Vem ska inte vaccineras?

Vaccination rekommenderas inte till vuxna eftersom effekten av BCG-vaccination inte är tillräckligt god hos dem.

BCG-vaccin får inte ges till barn med medfödd immunbrist eller barn med förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom.

Barn till kvinnor som under graviditeten medicinerat med läkemedel vilka nedsätter barnets immunförsvar, skall inte vaccineras med BCG förrän barnets immunförsvar inte längre är påverkat.

Barn med överkänslighet mot någon del i vaccinet bör inte vaccineras. Absolut kontraindikation (omständighet som utgör skäl eller hinder mot att vaccinera) är en svår allergisk reaktion mot en ingrediens i vaccinet.

Personer med positivt tuberkulintest (> 0 mm) eller positivt IGRA ska inte vaccineras.

Skyddseffekt

BCG framkallar ett immunsvar som ger en varierande grad av skydd mot utvecklingen av tuberkulos. Vaccin ger ett bra skydd mot allvarliga former av TB som TB-meningit och disseminerad TB hos små barn.

Skyddseffekten varar upp till 10 år. Påfyllnadsos av BCG-vaccin rekommenderas inte då ingen effekt av denna har kunnat visas.

Biverkningar

Allvarliga reaktioner mot BCG-vaccin är väldigt ovanliga. Det kan förekomma feber, huvudvärk eller förstoring av regionala lymfkörtlar. Vaccinet kan orsaka sårbildning på injektionsstället under en tid. Det finns en liten risk att vaccinationen ger ett onormalt stort sår som tar lång tid att läka. Sådana fall bör ses av specialist.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall, men det är ofta svårt att veta om allergin orsakats av vaccinet eller av något annat som den vaccinerade utsatts för.

Läs mer

Ändringar i rekommendationer om vaccination mot tuberkulos

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination
Det svenska vaccinationsprogrammet. Riktad del för vissa barn
FASS
CDC:s information om tuberkulos och BCG-vaccin

Gå till toppen av sidan