Barn och unga – om vaccination mot covid-19

Lyssna

En del barn under 18 år rekommenderas vaccination mot covid-19. Det finns inte någon allmän rekommendation om vaccination till barn och ungdomar under 18 år.

Särskilda grupper av barn och unga rekommenderas vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination till barn och unga med ökad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Svenska Barnläkarföreningen har definierat i vilka situationer vaccination kan vara aktuellt. Rekommenderat vaccin är Comirnaty. Barnets behandlande läkare gör en individuell bedömning om vaccinationen behövs.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

För vaccination av barn som inte omfattas av rekommendationer om vaccination mot covid-19 krävs läkarordination. Rutinerna för och tillgång till vaccination utanför rekommendation ser olika ut i olika regioner.

Det finns vaccin mot covid-19 som är godkänt för användning för barn från 6 månaders ålder.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Barn med svår immunbrist

För barn med svår immunbrist kan upprepade vaccindoser mot covid-19 bli aktuella efter individuell läkarbedömning. Läs mer om doser för barn med immunbrist:

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Normalt med milda biverkningar

De allra flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver oftast bara vila den dagen. Det är också normalt att få ont i armen där sprutan gavs.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men den som mår dåligt efter vaccinationen ska kontakta vården. Ett fåtal barn och vuxna har fått inflammation i hjärtmuskeln efter vaccinationen. Det är mycket ovanligt men det är viktigt att söka sjukvård om man får plötsliga bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning. Det är mycket vanligare att få inflammation i hjärtmuskeln efter själva sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19.

Om ditt barn mår dåligt ska du ringa 1177 för att få råd och vägledning. Berätta även att ditt barn har vaccinerat sig mot covid-19.

Coronavirus (covid-19) (lakemedelsverket.se)