Produktkrav på cigaretter

Lyssna

Cigaretter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav.

Krav på förpackningar

En styckförpackning med cigaretter ska:

  • Innehålla minst 20 cigaretter.
  • Vara rätblocksformade och bestå av kartong eller mjukt material. Sådana förpackningar får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att de har öppnats för första gången, annat än genom att ha ett vikbart lock eller ett fällbart lock som är fastsatt på en ask. Locket på en styckförpackning med vikbart eller fällbart lock får endast vara fäst baktill på förpackningen.

Högsta utsläppsnivåer

Utsläppsnivåerna från cigaretter som tillhandhålls på den svenska marknaden eller som tillverkas i Sverige får inte vara större än:

  • 10 mg tjära per cigarett.
  • 1 mg nikotin per cigarett.
  • 10 mg kolmonoxid per cigarett.

Otillåtna tillsatser

Cigaretter som tillhandahålls på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Delar till cigaretter får inte innehålla smaktillsatser eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av cigarettens doft, smak eller rökintensitet. Med delar till cigaretter avses exempelvis filter, papper, förpackningar, och kapslar.

Filter, papper och kapslar till cigaretter får inte innehålla tobak eller nikotin.

Vi kan förbjuda tillhandahållandet av cigaretter om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser än de otillåtna tillsatserna i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av produkten.

Förbud mot cigaretter med karakteristisk smak

Cigaretter med karakteristisk smak får inte tillhandahållas på den svenska marknaden. Karakteristisk smak är en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot cigaretter med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att du som tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Det finns en beslutad ordning inom EU för att bedöma om cigaretter har karakteristisk smak.

Determination of characterising flavours in tobacco products (health.ec.europa.eu)