Produktkrav på tobak för vattenpipa

Lyssna

Tobak för vattenpipa som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav. Exempelvis får produkterna inte innehålla koffein, taurin eller vitaminer.

Produktkrav

Produktkraven reglerar innehållet i tobak för vattenpipa. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav.

Innehållskrav

Tobak för vattenpipa som tillhandahålls på den svenska marknaden får inte innehålla följande tillsatser:

  • Vitaminer eller andra tillsatser som ger intryck av att en tobaksvara innebär en hälsofördel eller minskade hälsorisker.
  • Koffein, taurin eller andra tillsatser och stimulerande ämnen som är förknippade med energi och vitalitet.
  • Tillsatser som färgar utsläpp.
  • Tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin.
  • Tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i oförbränd form.

Vi kan förbjuda tillhandahållandet av tobak för vattenpipa om vi bedömer att den innehåller andra tillsatser än de otillåtna tillsatserna i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten, eller de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna, ökar vid konsumtion av produkten.