Krav på tobaksvaror för rökning

Lyssna

Innan en tobaksvara för rökning får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska dess tillverkare eller importör uppfylla rapporteringen av ingredienser till oss.

Tobaksvaror för rökning som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav, samt att förpackningar till rökfria tobaksvaror ska vara försedda med hälsovarningar på svenska.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.

Tobaksskatt (skatteverket.se)

Vad är en tobaksvara för rökning?

Tobaksvaror för rökning är andra tobaksvaror än en rökfri tobaksvara, exempelvis cigarrer, cigariller och piptobak.

Kraven på dessa sidor gäller inte cigaretter, rulltobak eller tobak för vattenpipa. Dessa produkter har egna sidor med information om specifika produktkrav:

Läs mer