Frågor och svar om Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Frågor och svar kring Haemophilus influenzae typ b (Hib) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Hur vanligt är Hib i Sverige?

    Hib var den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation (meningit), struplocksinflammation (epiglottit) och blodförgiftning (sepsis) bland spädbarn och förskolebarn före 1993, då vaccination mot Hib infördes i barnvaccinationsprogrammet. Dessa sjukdomar hade ett snabbt förlopp med hög dödlighet. Hib-meningit följdes ofta av hörselskador och andra hjärnskador. Efter det att vaccination med Hib-vaccin infördes har allvarliga sjukdomar orsakade av Hib blivit ytterst sällsynta bland barn. Även allvarliga Hib-infektioner hos tonåringar och vuxna har minskat.

Gå till toppen av sidan