Frågor och svar om Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Frågor och svar kring Haemophilus influenzae typ b (Hib) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Vad innehåller Hib-vaccin?

    Alla så kallade konjugerade Hib-vacciner innehåller en sockerart (en polysackarid) som finns i bakteriens kapsel. Denna kapselpolysackarid är kopplad till ett bärarprotein (ett äggviteämne) som ökar antikroppsbildningen mot polysackariden. Bärarproteinet skiljer sig mellan olika vaccinfabrikat och kan vara exempelvis tetanustoxoid eller ytproteiner från andra bakterier.

    Vad gäller eventuella andra tillsatser se Frågor och svar om vacciner och säkerhet (fråga 4: Vilka tillsatser finns i vaccinerna?).

Gå till toppen av sidan