• Alla så kallade konjugerade Hib-vacciner innehåller en sockerart (en polysackarid) som finns i bakteriens kapsel. Denna kapselpolysackarid är kopplad till ett bärarprotein (ett äggviteämne) som ökar antikroppsbildningen mot polysackariden. Bärarproteinet skiljer sig mellan olika vaccinfabrikat och kan vara exempelvis tetanustoxoid eller ytproteiner från andra bakterier.

    Vad gäller eventuella andra tillsatser se Frågor och svar om vacciner och säkerhet (fråga 4: Vilka tillsatser finns i vaccinerna?).

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:30

    Direktlänk till frågan