Frågor och svar om Haemophilus influenzae typ b (Hib)

Frågor och svar kring Haemophilus influenzae typ b (Hib) är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

  • Hur många doser av Hib-vaccin behövs?

    Barn under ett års ålder bör få tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med 2 månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra. I det svenska vaccinationsschemat ingår vaccination mot Hib vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Ovaccinerade barn över ett år behöver bara en dos av det konjugerade Hib-vaccinet. Barn bildar naturligt antikroppar mot Hib med stigande ålder, oavsett om de varit sjuka eller inte. Vaccination rekommenderas därför endast upp till sex års ålder, och någon påfyllnadsdos i skolan behövs inte.

Gå till toppen av sidan