• Hib kan ge ett flertal allvarliga och snabbt förlöpande infektioner, såsom meningit (hjärnhinneinflammation), sepsis (blodförgiftning), epiglottit (struplocksinflammation), och svåra infektioner i olika vävnader som osteomyelit och artrit (infektion i skelett respektive led).

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:29

    Direktlänk till frågan