• Om ett barn fått 1-2 doser av ett Hib-vaccin till exempel i ett annat land – kan barnet få ett vaccin av annat fabrikat vid nästa dos?

    Ja, de konjugerade Hib-vaccinerna är utbytbara.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:30