Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19

Lyssna

Här finns samlad information till dig som arbetar med vaccination mot covid-19 till vuxna, barn och unga om myokardit och perikardit, som i ovanliga fall har setts efter vaccination mot covid-19.

Syftet med den här informationen är att du som möter vårdnadshavare eller andra i samband med vaccination (före, under eller efter) ska känna dig trygg med att informera och tala om biverkningar och symtom efter vaccination, särskilt om myokardit och perikardit. I samtal med vuxna och barn kan namnet hjärtmuskelinflammation användas. Alla vårdgivare som möter barn, unga och vuxna bör känna till att detta tillstånd kan förekomma. Det är mycket ovanligt, men för att hantera fall som kan förekomma ska en ökad uppmärksamhet beaktas.

Information som ges till vårdnadshavare till barn från 6 månaders ålder

Barn och unga med ökad risk för allvarlig covid-19 från 6 månaders ålder rekommenderas vaccination mot covid-19. Inför vaccination finns ett faktablad som stöd, som vänder sig till vårdnadshavare. Faktabladet innehåller denna text om kända biverkningar:

Text från faktablad till vårdnadshavare:

Så kan ditt barn må efter vaccinationen

De flesta mår bra efter vaccinationen. En del blir trötta, får feber eller värk i kroppen. Det här är en normal reaktion och den som har vaccinerats behöver bara vila den dagen man känner av detta. Man kan också få ont i armen där sprutan gavs.

Allvarliga biverkningar efter vaccinationen är mycket ovanliga. Men om man mår dåligt och får symtom man inte känner igen efter vaccinationen, är det viktigt att söka vård. En mycket sällsynt biverkan efter vaccinationen mot covid-19 är inflammation av hjärtmuskeln. Då kan man få ont i bröstet och svårt att andas. Men det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusin­fektioner, till exempel om man får sjukdomen covid-19, än efter en vaccination mot covid-19. Om ditt barn mår dåligt kan du ringa 1177 Vårdguiden för att få råd och vägledning.

Vad är hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit)?

Hjärtats muskel (myokardiet) har en säckliknande hinna (perikardiet) i bröstkorgen. Inflammationer kan drabba både hjärtmuskeln (myokardit) och dess säckliknande hinna (perikardit). Tillstånden kan förekomma tillsammans eller var för sig.

Hur tar sjukvården reda på om det är en eventuell hjärtmuskelinflammation?

Inom vården gör man en undersökning med t.ex. EKG och blodprov. Ibland görs även en ultraljudsundersökning och röntgenundersökning av hjärtat. Om läkaren kommer fram till att det är en hjärtmuskelinflammation, brukar man få stanna kvar på sjukhuset till dess inflammationen har minskat. Detta sker oftast inom ett par dygn.

Vad är symtomen på hjärtmuskelinflammation?

Symtom som nytillkomna bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning kan vara tecken på hjärtmuskelinflammation. Får en vuxen eller ett barn dessa symtom ska de uppmanas att söka sjukvård. Det gäller även efter en vaccination mot covid-19. Ibland kan man ha feber, trötthet, buksmärtor eller illamående samtidigt. Undersökningar med t.ex. EKG och blodprov kan avgöra orsaken till besvären.

Vilka drabbas av hjärtmuskelinflammation?

Det går inte i förväg att säga vem som riskerar att drabbas. Man vet är att det är något vanligare bland pojkar än flickor, framför allt från tonåren till 30 års ålder. Hjärtmuskelinflammation kan inträffa efter infektioner av olika virus, t.ex. coronavirus som covid-19, men också i sällsynta fall efter vaccinationer, såsom vaccination mot covid-19. De få fall som rapporterats har främst varit efter dos 2.

Hur stor är risken för hjärtmuskelinflammation efter covid-19-vaccination?

Risken för hjärtmuskelinflammation efter en vaccination mot covid-19 är väldigt liten. Men eftersom det ändå finns en liten risk, är det viktigt att känna till detta och att man ska söka sjukvård om en vuxen eller ett barn får ovan beskrivna symtom.

Vad ska en vuxen eller ett barn göra som har symtom på hjärtmuskelinflammation?

En vuxen eller ett barn som har de nämnda symtomen, ska genast söka sjukvård. I samtalet ska man berätta om symtomen och om man har vaccinerat sig mot covid-19.

Vad händer om man har en hjärtmuskelinflammation?

Inflammationen läker av sig själv hos de allra flesta, men ibland kan mediciner behövas. Om inflammationen är mer uttalad, kan man behöva avstå från att träna under några månader för att hjärtmuskeln ska återhämta sig på bästa sätt. Det är bra att be läkaren om tydliga besked om hur just du eller ditt barn ska göra.