Regleringen av tobaksvaror innebär bland annat att det ska finnas hälsovarningar på förpackningar för tobaksvaror samt att tillverkare och importörer ska lämna ingrediensrapporter till Folkhälsomyndigheten. (9 och 16 §§ tobakslagen)