Blanketterna utgår från alkohollagen (2010:1622) samt gällande föreskrifter. De avser ansökan, anmälan samt tillståndsbevis gällande tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd. Även tillhörande bilagor finns tillgängliga.

Blankettmallarna är låsta men kan öppnas upp av användaren för att klistra in egen kommuns logotyp och kontaktuppgifter. Information om hur man låser upp blankettmallarna framgår i dokumentet "Instruktion till Pdf-mallar" längst ner.

Nedanstående mallar finns för nedladdning i PDF-format.

Tabell: Nedladdningsbara blanketter
NrLadda ned PDFUpplaga
1 Anmälan & beslut - Serveringslokal för cateringtillstånd (PDF, 929 kB) 1
2 Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (PDF, 864 kB) 1
3 Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd (PDF, 849 kB) 1
4 Anmälan - Ändring av serveringsansvariga personer (PDF, 873 kB) 1
5 Anmälan - Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps (PDF, 844 kB) 1
6 Anmälan - Upphörande av serveringstillstånd (PDF, 857 kB) 1
7 Anmälan - Ändring av nuvarande serveringstillstånd (PDF, 938 kB) 1
8 Bilaga - Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd (PDF, 960 kB) 1
9 Ansökan - Gemensamt serveringsutrymme (PDF, 876 kB) 1
10 Ansökan - Provsmakning för partihandlare och tillverkare (PDF, 872 kB) 1
11 Ansökan - Tillstånd för servering av alkoholdrycker (PDF, 932 kB) 1
12 Ansökan & beslut - Tillfälligt serveringstillstånd (PDF, 895 kB) 1
13 Tillståndsbevis - Gemensamt serveringsutrymme (PDF, 891 kB) 1
14 Tillståndsbevis - Stadigvarande serveringstillstånd (PDF, 920 kB) 1
15 Instruktion till pdf-mallar (PDF, 2,5 MB) 1

Blankettmallarna kommer att revideras efter behov, se upplaga för version. Finns det ett behov att komplettera med övriga mallar rörande alkohollag (2010:1622), så kommer detta att beaktas och fler mallar kan komma att läggas till.

Eventuella synpunkter och frågor på mallarna skickas till vår e-postadress, se kontaktrutan.