Tobak

Lyssna

Information som är bra att känna till för dig som tillverkar, importerar eller säljer tobaksvaror.

Regler

Vår information om tobaksvaror bygger på bestämmelserna i:

Andra nationella tillsynsmyndigheter

Förutom oss, kommunen, Länsstyrelsen och Polismyndigheten har även andra myndigheter ansvar och tillsyn över tobaksvaror.

Underliggande sidor

 • Handel med tobaksvaror och tillståndsplikt

  Här hittar du information om de regler som gäller för detaljhandlare och partihandlare vid försäljning av tobaksvaror. På denna sida finns bland annat information om tillståndsplikt och försäljning av tobaksvaror till konsumenter i Sverige från ett annat land.

 • Ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror

  Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 började nya regler för försäljning av tobaksvaror att gälla.

 • Märkning och förpackning av tobaksvaror

  Här får du veta vilka krav som ställs på märkning och förpackning av tobaksvaror. Förpackningarna ska ha olika hälsovarningar beroende på typen av tobaksvara. Cigaretter och rulltobak ska också ha spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning. Det finns även märkning som inte är tillåten. För cigaretter och rulltobak ställs också krav på typen av förpackning och mängden innehåll.

 • Innehåll och rapportering om ingredienser, utsläpp och toxikologiska uppgifter

  Du som tillverkar eller importerar tobaksvaror som ska säljas på den svenska marknaden måste skicka in information till oss om ingredienser, utsläpp och toxikologiska uppgifter. Viss information ska även lämnas årligen, till exempel försäljningsvolym. Vi tar ut avgifter för den information som du rapporterar in till oss. Här kan du läsa om reglerna för detta.

 • Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror

  Här finns en lista på tobaksvaror som är inrapporterade till Folkhälsomyndigheten.