Krav på ny tobaksvara

Lyssna

Nya tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i såväl lagen om tobak och liknande produkter som övrig lagstiftning som omfattar dessa produkter. Exempelvis kraven i lagen om tobaksskatt.

Vad är en ny tobaksvara?

En ny tobaksvara (på engelska novel tobacco product) är en tobaksvara som inte tillhör någon av kategorierna cigaretter, rulltobak, piptobak, tobak för vattenpipa, cigarrer, cigariller, tuggtobak, tobak för användning i näsan eller tobak för användning i munnen, och som släpps ut på den europeiska marknaden efter den 19 maj 2014.

Upphettade tobaksvaror

Med upphettad tobaksvara (på engelska Heated Tobacco Product, HTP) avses en ny tobaksvara som hettas upp för att producera ett utsläpp som innehåller nikotin och andra kemikalier, som sedan inandas av användarna och som, beroende på dess egenskaper, är en rökfri tobaksvara eller en tobaksvara för rökning.

Förtydligande

Upphettad tobaksvara tillhör typ ny tobaksvara. Upphettade tobaksvaror som säljs utan tobaksstickor, det vill säga endast försäljning av själva enheten, omfattas inte av produktanmälan av ny tobaksvara.

Krav i lagen om tobak och liknande produkter

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobak och liknande produkter omfattas nya tobaksvaror även av andra krav och regelverk.

Tobaksskatt

Tobaksskatt ska betalas för tobaksvaror som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Har du frågor om tobaksskatt gällande tobaksvaror, bör du kontakta Skatteverket.