Produktkrav på ny tobaksvara

Lyssna

Nya tobaksvaror som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla lagens produktkrav. Gällande nya tobaksvaror skiljer sig produktkraven åt och är beroende av om produkten är en tobaksvara för rökning eller en rökfri tobaksvara.

Produktkrav

Produktkraven för nya tobaksvaror skiljer sig åt och är beroende av om produkten är en tobaksvara för rökning eller en rökfri tobaksvara. Du som är tillverkare eller importör ansvarar för att produkterna uppfyller ställda produktkrav.

Ytterligare krav gällande upphettade tobaksvaror

Enligt Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU vad gäller upphävande av vissa undantag för upphettade tobaksvaror kommer det införas nya produktkrav gällande upphettade tobaksvaror. Enligt direktivet ska detta tillämpa från och med den 23 oktober 2023. Dessa krav förväntas träda i kraft under maj 2024.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 (eur-lex.europa.eu)

Upphettade tobaksvaror får inte innehålla:

  • Smaktillsatser i delar, exempelvis filter, papper, förpackningar, och kapslar, till upphettade tobaksvaror eller eventuella tekniska detaljer som möjliggör ändring av upphettade tobaksvarors doft, smak eller rökintensitet.
  • Tobak eller nikotin i filter, papper och kapslar till upphettade tobaksvaror.

Förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak

Upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak får inte tillhandahållas på den svenska marknaden. Karakteristisk smak är en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men som inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och som är märkbar före eller under användningen av en tobaksvara.

Förbudet mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att du som tillverkare måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Det finns en beslutad ordning inom EU för att bedöma om upphettade tobaksvaror har karakteristisk smak.

Determination of characterising flavours in tobacco products (health.ec.europa.eu)