Föreskrifter och allmänna råd i nummerordning

Här hittar du alla våra föreskrifter och allmänna råd i nummerordning. Senast beslutade kommer först.

 • HSLF-FS 2019:17

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:17 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med…

 • HSLF-FS 2019:10

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:10 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis Beslutade:…

 • HSLF-FS 2019:4

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2019:4 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror Beslutade: 20 februari 2019 Gäller…

 • HSLF-FS 2018:41

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2018:41 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Beslutade: 25 juli 2018 Gäller…

 • HSLF-FS 2018:5

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2018:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter Beslutade: 1 mars…

 • HSLF-FS 2017:78

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:78 Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust Beslutade:…

 • HSLF-FS 2016:97

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:97 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror…

 • HSLF-FS 2016:96

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:96 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk…

 • HSLF-FS 2016:83

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  HSLF-FS 2016:83 Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa Beslutade: 17 augusti 2016 Gäller från…

 • HSLF-FS 2016:82

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  HSLF-FS 2016:82 Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker Beslutade: 17 augusti 2016 Gäller från…

 • HSLF-FS 2016:77

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:77 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) om hälsovarningar på förpackning av…

 • HSLF-FS 2016:51

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Beslutade:…

 • HSLF-FS 2016:47

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:47 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl…

 • HSLF-FS 2016:46

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2016:46 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror Beslutade:…

 • HSLF-FS 2016:45

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2016:45 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar…

 • HSLF-FS 2016:44

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2016:44 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning Beslutade:…

 • HSLF-FS 2016:43

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2016:43 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier…

 • HSLF-FS 2016:42

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2016:42 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om karaktäristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt…

 • HSLF-FS 2015:27

  Utgivningsår 2015 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:27 Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:10) om smittspårningspliktiga sjukdomar Beslutade:…

 • HSLF-FS 2015:26

  Utgivningsår 2015 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2015:26 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 Nästa

Gå till toppen av sidan