Föreskrifter och allmänna råd i nummerordning

Här hittar du alla våra föreskrifter och allmänna råd i nummerordning. Senast beslutade kommer först.

Covid-19 – föreskrifter och allmänna råd

 • HSLF-FS 2020:12

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2020:12 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Beslutade:…

 • HSLF-FS 2020:10

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:10 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom…

 • HSLF-FS 2020:9

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2020:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Beslutade: 24…

 • HSLF-FS 2020:8

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:8 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit Beslutade: 24 mars…

 • HSLF-FS 2020:7

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2020:7 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:10) om alkoholhaltiga…

 • HSLF-FS 2019:28

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Omtryck (inkluderar grundförfattning) HSLF-FS 2019:28 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:5)…

 • HSLF-FS 2019:27

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Omtryck (inkluderar grundförfattning) HSLF-FS 2019:27 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:2)…

 • HSLF-FS 2019:22

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  HSLF-FS 2019:22 Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:16) om radon inomhus Beslutade: 7 oktober 2019 Gäller från och med: 1…

 • HSLF-FS 2019:21

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:21 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2018:41) om elektroniska…

 • HSLF-FS 2019:20

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2019:20 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och…

 • HSLF-FS 2019:17

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:17 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med…

 • HSLF-FS 2019:10

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2019:10 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:6) om tillståndsbevis Beslutade:…

 • HSLF-FS 2019:4

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2019:4 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om säkerhetsmärkning på styckförpackningar med tobaksvaror Beslutade: 20 februari 2019 Gäller…

 • HSLF-FS 2018:41

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2018:41 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Beslutade: 25 juli 2018 Gäller…

 • HSLF-FS 2018:5

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Grundförfattning HSLF-FS 2018:5 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om verkställighet för bestämmelserna om avgifter för tobaksprodukter Beslutade: 1 mars…

 • HSLF-FS 2017:78

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:78 Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2015:2) om lagerdeklaration av vin och druvmust Beslutade:…

 • HSLF-FS 2016:97

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:97 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:45) om rapportering av ingredienser i tobaksvaror…

 • HSLF-FS 2016:96

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Ändringsförfattning HSLF-FS 2016:96 Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:42) om karakteristisk…

 • HSLF-FS 2016:83

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  HSLF-FS 2016:83 Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa Beslutade: 17 augusti 2016 Gäller från…

 • HSLF-FS 2016:82

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  HSLF-FS 2016:82 Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker Beslutade: 17 augusti 2016 Gäller från…

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 Nästa

Gå till toppen av sidan