Nationella undersökningar av pågående infektion

Vi har hittills genomfört och rapporterat fyra nationella undersökningar. Försvarsmakten stödjer Folkhälsomyndigheten i genomförandet av undersökningarna.

De två första nationella undersökningen genomfördes i april och i maj 2020. De visade att uppskattningsvis 0,9 procent av befolkningen hade en pågående infektion av SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 21–24 april och 0,3 procent mellan 25–28 maj.

De tredje och fjärde nationella undersökningarna genomfördes i augusti och i september. De visade att ingen av de slumpvis utvalda deltagarna bar på SARS-CoV-2 i övre luftvägarna 24–28 augusti eller 21–25 september.

Under första veckan i december genomfördes den femte undersökningen på nationell nivå. Prov från 2 983 slumpvis utvalda deltagare visar att uppskattningsvis 0,7 procent av befolkningen hade eller har nyligen haft en infektion med covid-19.

Vidare statistiska analyser kommer att genomföras där enkätsvar från alla undersökningar läggs ihop för att försöka få en tydligare bild om vilka symptom som är associerade med covid-19.

Undersökningar i regioner och grupper av pågående infektion

En undersökning genomfördes i Region Stockholm i slutet av mars och början av april och resultatet visade att cirka 2,5 procent av deltagarna bar på SARS-CoV-2. Undersökningarna gjordes med stöd av Försvarsmakten.

Vi gav även Region Västerbotten och Umeå universitet ett uppdrag att undersöka förekomsten av covid-19 bland studenter och anställda på campus Umeå i samband med terminsstarten den 31 augusti–14 september 2020. Resultaten visade en mycket låg förekomst av covid-19 bland studenter och medarbetare. Endast 6 av de 9 907 individer som deltog hade en aktiv infektion med covid-19 under perioden.