Här kan du hålla dig uppdaterad om hur situationen bedöms just nu och vad du kan göra.

Vaccinationen mot covid-19 är ett viktigt verktyg i arbetet med att minska antalet sjuka i covid -19 och kan bidra till att bromsa smittspridningen. Vaccinationerna förväntas att i samverkan med de andra åtgärderna få ner smittspridningen. Det behövs fortfarande merkunskap om i vilken utsträckning vaccinationerna bidrar till minskad smittspridning därför behöver vi än så länge fortsätta följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till andra och tvätta händerna ofta. Läs mer om de allmänna råden.

Vaccinationen skyddar dig från att bli allvarligt sjuk

De vaccin mot covid-19 som är godkända i Sverige har en god skyddseffekt. Efter att du har vaccinerat dig bygger din kropps immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.

Efter vaccinationen tar det minst en vecka innan du har ett bra skydd mot covid-19, beroende på vilken typ av vaccin du har fått.

Vi behöver fortsätta att skydda varandra ett tag till

Det är fortfarande en stor smittspridning i samhället. Därför behöver även du som är vaccinerad, fortsätta att följa de allmänna råden. Det är viktigt av följande skäl:

  • Det är fortfarande oklart hur länge du har kvar skyddet mot covid-19 efter vaccinationen.
  • Det kan finnas en viss risk att du, trots vaccination, kan bli sjuk, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom.

Får du covid-19 symtom efter vaccination behöver du testa dig för att få veta om du har en pågående infektion. Läs mer om att testa dig.

Råden och rekommendationerna som gäller under pandemin kommer ändras när smittspridningen i samhället minskar och vi vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridning.

Tillsammans kan vi bromsa smittan

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet
  • Testa dig vid symtom

Läs mer under Skydda dig och andra från smittspridning