Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

Frågor och svar kring barn och säsongsinfluensa är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2018–2019.

  • Är det fel att vaccinera ett friskt barn, som inte tillhör någon riskgrupp?

    Det finns ingen anledning att avråda från vaccination av ett friskt barn. Om det inte finns någon kontraindikation så är det möjligt att vaccinera barn med något av de inaktiverade influensavaccinerna som godkänts för barn från sex månaders ålder och med det levande försvagade vaccinet från 2 års ålder. Säkerhetsstudier för vacciner mot säsongsinfluensa visar att biverkningar kan förekomma, men att de är lindriga och övergående (se nedan). Flera länder har infört influensavaccination i barnvaccinationsprogrammen (se nedan) så ytterligare data på effektiviteten av de olika vaccinen bland barn väntas under kommande år.

Gå till toppen av sidan