Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

Frågor och svar kring barn och säsongsinfluensa är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2018–2019.

  • Vilka länder i Europa rekommenderar vaccination för alla barn?

    I Europa är det nasala vaccinet godkänt sedan 2011 för barn och ungdomar från 2 till 17 år. I Storbritannien påbörjade man 2013-2014 att stegvis införa vaccination mot säsongsinfluensa för alla barn. Inför säsongen 2018-2019 kommer alla barn i förskola och skolbarn upp till 9 år att erbjudas vaccinationen inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. Enligt beslut från 2013 fasas erbjudanden av vaccination in för att till slut erbjudas alla barn 2-17 år. I Finland erbjuds alla barn från 2 till 3 år vaccination mot influensa sedan 2007. Inför säsongen 2018-2019 utökades åldersgruppen till 2 till 6 år. I Finland och Storbritannien ges levande försvagat influensavaccin (LAIV) i första hand till de barn som kan ta det. De flesta övriga länder i Europa inriktar sig däremot hittills, liksom Sverige, på att skydda barn med ökad risk för allvarlig sjukdom.

Gå till toppen av sidan