• Innehåller några influensavacciner kvicksilver?

    Nej, inget av de vacciner mot säsongsinfluensa som saluförs på den svenska marknaden innehåller kvicksilver/tiomersal.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:01