• Doseringen av vaccinerna beror på patientens ålder och vaccinationshistoria.

  Dosering av inaktiverade vacciner

  Inaktiverade standarddos vacciner ges som injektion och kan ges till vuxna inklusive gravida samt barn från 6 månaders ålder. Alla ges hel dos. Barn i åldern 6 månader till och med 8 år som tidigare inte har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att erhålla skydd under den första säsongen de vaccineras. Doserna bör ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccinationen räcker en dos vid årlig säsongsvaccination. Se Tabell 1 för dosering av inaktiverade vacciner per åldersgrupp.

  Tabell 1. Dosering av inaktiverade vacciner per åldersgrupp

  Barn 6 månader till < 9 år *Barn
  9-17 år
  Vuxna
  18 år+
  Tidigare EJ vaccinerade mot säsongs­influensaTidigare vaccinerade mot säsongs­influensaOavsett tidigare vaccinationer
  1 dos x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos x 1 1 dos x 1 1 dos x 1

  * Ett av vaccinerna (Influvac Tetra) är i nuläget (september 2020) endast godkänt från och med 3 års ålder.
  Se produktresumén på Läkemedelsverkets webbplats

  Dosering av levande försvagade influensavaccin (LAIV)

  LAIV ges som nässpray och är i Europa endast godkänt för barn i åldern 2–17 år. Barn och ungdomar som inte tidigare har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att erhålla skydd under den första säsongen. Doserna ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccination ges en dos årligen vid årlig säsongsvaccination. Se Tabell 2 för dosering av LAIV per åldersgrupp.

  Tabell 2. Dosering av LAIV per åldersgrupp
  Barn 6 månader till < 2 årBarn 2 år till < 18 årVuxna 18 år+
  EJ godkänt < 2 år Tidigare EJ vaccinerade mot säsongsinfluensa Tidigare vaccinerade mot säsongsinfluensa Ej godkänt för vuxna
  1 dos (halv dos ges i varje näsborre) x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos (halv dos ges i varje näsborre)

  Uppdaterad: 2020-09-02 09:00

  Direktlänk till frågan