• Vilken dos rekommenderas för barn i riskgrupper?

  Doseringen av vaccinerna beror på patientens ålder och vaccinationshistoria.

  Dosering av inaktiverade vacciner

  Både trivalenta (TIV) och tetravalenta inaktiverade (QIV) influensavacciner ges som injektion och kan ges till vuxna inklusive gravida samt från 6 månaders ålder (Vaxigrip Tetra) och 3 år (Influvac Tetra)*. Hel dos av TIV och QIV ges till alla, även barn i åldern 6–35 månader som tidigare rekommenderats en halv dos av TIV. Barn till och med 8 år som tidigare inte har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att erhålla skydd under den första säsongen de vaccineras. Doserna bör ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccinationen räcker en dos vid årlig säsongsvaccination. Se Tabell 1 för dosering av TIV och QIV per åldersgrupp.

  Tabell 1. Dosering av TIV och QIV per åldersgrupp
  Barn 6 månader till < 9 årBarn
  9-17 år
  Vuxna
  18 år+
  Typ av vaccinationTidigare EJ vaccinerade mot säsongs­influensaTidigare vaccinerade mot säsongs­influensaOavsett tidigare vaccinationer
  TIV 1 dos x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos x 1 1 dos x 1 1 dos x 1
  QIV* 1 dos x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos x 1 1 dos x 1 1 dos x 1

  * Ett av QIV-vaccinerna (Influvac Tetra) är i nuläget (september 2019) endast godkänt från och med 3 års ålder. Se produktresumén på Läkemedelsverkets webbplats.

  Dosering av levande försvagade influensavaccin (LAIV)

  LAIV ges som nässpray och är i Europa endast godkänt för barn i åldern 2–17 år. Barn och ungdomar som inte tidigare har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att erhålla skydd under den första säsongen. Doserna ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccination ges en dos årligen vid årlig säsongsvaccination. Se Tabell 2 för dosering av LAIV per åldersgrupp.

  Tabell 2. Dosering av LAIV per åldersgrupp
  Barn 6 månader till < 2 årBarn 2 år till < 18 årVuxna 18 år+
  EJ godkänt < 2 år Tidigare EJ vaccinerade mot säsongsinfluensa Tidigare vaccinerade mot säsongsinfluensa Ej godkänt för vuxna
  1 dos (halv dos ges i varje näsborre) x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos (halv dos ges i varje näsborre)

  Uppdaterad: 2019-10-31 16:00