Frågor och svar om barn och säsongsinfluensavaccin

Frågor och svar kring barn och säsongsinfluensa är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade. Sidan har uppdaterats inför säsongen 2018–2019.

 • Vilken dos rekommenderas för barn i riskgrupper?

  Doseringen av vaccinerna beror på patientens ålder och vaccinationshistoria.

  Dosering av inaktiverade vacciner

  Både trivalenta (TIV) och tetravalenta inaktiverade (QIV) influensavacciner ges som injektion och kan ges till vuxna inklusive gravida samt från 6 månaders ålder*. Hel dos av TIV och QIV ges till alla, även barn i åldern 6–35 månader som tidigare rekommenderats en halv dos av TIV. Barn i åldern 6 månader till och med 8 år som tidigare inte har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att erhålla skydd under den första säsongen de vaccineras. Doserna bör ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccinationen räcker en dos vid årlig säsongsvaccination. Se Tabell 1 för dosering av TIV och QIV per åldersgrupp.

  Tabell 1. Dosering av TIV och QIV per åldersgrupp

  Barn 6 månader till < 9 årBarn
  9-17 år
  Vuxna
  18 år+
  Tidigare EJ vaccinerade mot säsongs­influensa Tidigare vaccinerade mot säsongs­influensa Oavsett tidigare vaccinationer
  TIV 1 dos x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos x 1 1 dos x 1 1 dos x 1
  QIV* 1 dos x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos x 1 1 dos x 1 1 dos x 1

  * Ett av QIV-vaccinerna (Influvac tetra) är i nuläget (november 2018) endast godkänt från och med 3 års ålder. Se produktresumén på Läkemedelsverkets webbplats.

  Dosering av levande försvagade influensavaccin (LAIV)

  LAIV ges som nässpray och är i Europa endast godkänt för barn i åldern 2–17 år. Barn och ungdomar som tidigare inte har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att erhålla skydd under den första säsongen. Doserna ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccination ges en dos årligen vid årlig säsongsvaccination. Se Tabell 2 för dosering av LAIV per åldersgrupp.

  Tabell 2. Dosering av LAIV per åldersgrupp

  Barn 6 månader till < 2 årBarn 2 år till < 18 årVuxna 18 år+
  EJ godkänt < 2 år Tidigare EJ vaccinerade mot säsongsinfluensa Tidigare vaccinerade mot säsongsinfluensa Ej godkänt för vuxna
  1 dos (halv dos ges i varje näsborre) x 2
  med minst fyra veckors mellanrum
  1 dos (halv dos ges i varje näsborre)
Gå till toppen av sidan