• Rekommenderas levande försvagade vacciner framför inaktiverade vacciner för barn?

    Nej, Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget inte någon vaccintyp framför den andra för barn. I åldersgruppen 2–17 år kan både inaktiverade och levande försvagade vacciner användas.

    Uppdaterad: 2019-10-31 16:02