Rapporterade tobaksvaror

De tobaksvaror som har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten och får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden finns listade nedan. (5 § tobaksförordningen)

Tabellen uppdateras löpande varefter inrapportering sker.

Rapporterade tobaksvaror
VarumärkesnamnKategoriLanseringsdatum