Rapporterade tobaksvaror

De tobaksvaror som har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten och är ämnade att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden kommer att finnas listade här. (5 § tobaksförordningen)

Vi har för avsikt att offentliggöra listan under 2019.