Offentliggjorda rapporter

Innan en tobaksvara får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkaren eller importören rapportera in varans ingredienser till Folkhälsomyndigheten. De uppgifter som inte är företagshemligheter offentliggörs på myndighetens webbplats.

Rapporterade tobaksvaror

De tobaksvaror som har rapporterats in till Folkhälsomyndigheten och är ämnade att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden kommer att finnas listade här.

Vi har för avsikt att offentliggöra listan under 2019.

Anvisningar för betalning

Betalningsanvisningar för årliga avgifter (tobak) kommer att skickas ut under våren 2019.

Om avgifter för tobaksprodukter 

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan