Offentliggjorda rapporter om tobaksvaror

Innan en tobaksvara får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkare och importörer rapportera in varans ingredienser till oss på Folkhälsomyndigheten. De uppgifter som inte är företagshemligheter offentliggörs på den här sidan.

Rapporterade tobaksvaror

I följande Excel-filer har vi listat de tobaksvaror som har rapporterats in till oss på Folkhälsomyndigheten. Att produkterna har anmälts till oss är ett krav för att de ska få tillhandahållas på den svenska marknaden. Men det innebär inte att vi har kontrollerat att produkterna uppfyller alla krav för att finnas på marknaden.

Excel-filerna innehåller enbart produkter som är aktuella på den svenska marknaden idag. Det vill säga produkter där lanseringsdatum är passerat och där återkallelsedatum inte har infallit.

Filerna uppdateras en gång per månad. Det står i Excel-filen vilket datum denna senast är uppdaterad.

Krav på rapportering av tobaksvaror

Innan en tobaksvara får tillhandahållas konsumenter i Sverige ska tillverkaren eller importören rapportera in uppgifter om varan och dess ingredienser till oss på Folkhälsomyndigheten genom EU-CEG (EU:s webbportal för produkt- och ingrediensrapportering).

Här hittar du mer information om ingrediensrapportering för tobaksvaror

Regler som styr de uppgifter vi gör offentliga

Offentliggörandet av uppgifter om rapporterade tobaksprodukter har sin grund i EU:s tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU. Syftet är att allmänheten ska få information om de produkter som finns på marknaden.

Det innebär att vi, på vår webbplats, ska offentliggöra vissa uppgifter om de tobaksvaror som har rapporterats till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter ska inte offentliggöras. Dessa bestämmelser finns i 2 kap. 1 § förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter.

Har du frågor?

Vid frågor om de uppgifter som vi gör offentliga, kan du kontakta oss via e-postadressen i kontaktrutan.

Frågor och svar

Här har vi sammanställt frågor och svar om offentliggjorda produktanmälningar av tobaksvaror.

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Gå till toppen av sidan