Dopningens psykiska konsekvenser

Lyssna

Vid användning av anabola androgena steroider (AAS) kan psykiska bieffekter uppstå. Betydligt mindre finns skrivet om de psykiska bieffekterna av AAS-bruk än om de fysiska.

Historiskt sett har låga doser av AAS använts vid behandling av depressioner och melankoli. AAS påverkar psyket i flera dimensioner, vanligen på olika sätt under olika stadier i kurerna. Humörsvängningar, irritation och frustration är vanligt. Även om de psykiska konsekvenserna, som följer användningen av dopningsmedel, varierar i frekvens och intensitet kan de beskrivas i tre faser:

  • Den första fasen upplever de flesta användare som positiv. De kan uppleva ökad energi, minskad trötthet, entusiasm och självförtroende. Förmågan att träna ökar, muskelvolymen och styrkan tilltar.
  • Fas två kommer efter en tid med upptrappad dosering. Användaren riskerar att få försämrat omdöme och förlora sin impulskontroll. Aggressivitet och paranoia kan utvecklas och det är vanligt med snabba humörsvängningar.
  • Efter avslutad kur kommer användaren in i abstinensfasen. De positiva effekterna av AAS som exempelvis beundran från andra, självförtroende och utökad muskulatur avtar. Apati, håglöshet, depression, mani och ångest kan uppstå. Symptomen kan komma krypande.

Cykeln med de tre faserna börjar om vid nästa kur.