Rökfria miljöer

Rökfria miljöer skyddar mot att utsättas för tobaksrök. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. Folkhälsomyndigheten har samlat information om de rökfria miljöerna i lagen om tobak och liknande produkter.

Bild som visar ungdomar i en busskur. Fotograf: Pernilla Jangendahl/Scandinav.

Fotograf: Pernilla Jangendahl/Scandinav.

Innehåll rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten har samlat information och vägledning till länsstyrelser och kommuner om rökfria miljöer.

I frågor och svar finns svar på vanligt förekommande frågor:

Kunskapsstöd om rökfria skolgårdar

Ett kunskapsstöd om rökfria skolgårdar publiceras till hösten 2020. Det vänder sig till kommuner och skolor.

Skyltar och dekaler om rökfria miljöer

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller inte skyltar och dekaler med information om rökförbud. Det beror på att lagens krav på skyltning är allmänt formulerat. Den som är ansvarig för rökförbudet har stora möjligheter att individuellt anpassa skyltningen utifrån de särskilda förhållanden som råder i de olika rökfria miljöerna. Det viktiga är att skyltarna är tydliga och informerar om rökförbudet.

Läs mer

Informationen på denna webbsida är inte bindande

Observera att det kan förekomma fel och att informationen inte är heltäckande. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av lag, förordning och föreskrift för fullständig och korrekt information.

Kontakt

E-post till Tobaksprevention
För frågor om tobaks­förebygg­ande arbete, tobakens skade­verkningar och om tobaksbruk.

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Relaterade sidor

Gå till toppen av sidan