Nationell id-utfärdare

Lyssna

En id-utfärdare har en central funktion i spårbarhetssystemet. Den nationella id-utfärdaren utfärdar unika identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner som finns i landet, samt unika identitetsmärkningar för tobaksvaror avsedda för den nationella marknaden.

Id-utfärdaren kan även generera och utfärda unika identitetsmärkningar för aggregerade förpackningar av tobaksvaror.

Id-utfärdaren ska skapa offline-flatfiler och hålla register över de identifieringskoder som utfärdats, samt se till att en uppdaterad kopia av alla offline-flatfiler, register och tillhörande förklarande notiser överförs till den sekundära databasen.

Folkhälsomyndigheten är nationell id-utfärdare med rätt att överlämna uppgiften till en privat aktör. Myndigheten har efter genomförd upphandling skrivit avtal med det slovakiska företaget Allexis s.r.o. om uppgiften som nationell id-utfärdare.

Id-utfärdaren Allexis unika identifieringskod är QCALL och alla identifieringskoder och unika identitetsmärkningar som Allexis utfärdar börjar med denna kod.

Id-utfärdarens webbplats (Idissuer.se)

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner

Du som är en näringsidkare som deltar i leveranskedjan för tobaksvaror som släpps ut på den svenska marknaden måste ha en unik identifieringskod, dels som ekonomisk aktör och dels för dina anläggningar och maskiner.

Behörig id-utfärdare

Unika identifieringskoder ansöks om hos den behöriga id-utfärdaren. Om du har din verksamhet lokaliserade i Sverige eller har anläggningar eller maskiner i Sverige så är behörig id-utfärdare Allexis s.r.o.

Allexis s.r.o. är också behörig id-utfärdare för de unika identitetsmärkningarna som ska appliceras på alla styckförpackningar av tobaksvaror (cigaretter och rulltobak) som tillgängliggörs till konsument på den svenska marknaden.

I Europeiska kommissionens genomförandeförordning 2018/574 finns fler regler om vilket medlemslands id-utfärdare som är behörig att generera och utfärda identitetsmärkningar för tobaksvaror samt identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner. På Europeiska Kommissionens hemsida finns, under rubriken ”Competent ID issuers” även en förteckning över de nationella id-utfärdarna som utsetts inom unionen samt om tillämpningen av undantaget i artikel 4.1.