Spårbarhetssystemet – det här gäller för återförsäljare

Lyssna

Återförsäljare eller detaljhandlare som säljer tobaksvaror ansvarar för att ha identifieringskoder för sig själv som aktör samt för sina anläggningar, samt att angivna uppgifter är korrekta och aktuella.

Ansöka om identifieringskoder hos id-utfärdaren

Du som bedriver detaljhandel med tobaksvaror måste ha identifieringskoder, dels för dig som aktör och dels för dina anläggningar.

Ansökan görs hos den nationella id-utfärdaren, All Soft Corp s.r.o. Antingen kan du ansöka själv eller godkänna att t ex din leverantör eller distributör ansöker om dessa koder åt dig. Om ansökan görs på egen hand är det viktigt att du delger identifieringskoderna till de aktörer som levererar tobaksvarorna till försäljningsstället. Om ansökan görs av din tobaksleverantör är det viktigt att du ger uppgifterna om dessa koder till eventuellt andra tobaksleverantörer som du har.

Ansökan om identifieringskoder

Ansökan om identifieringskoder görs i två steg. Du får din identifieringskod som ekonomisk aktör, genom att registrera dig via formuläret som finns tillgängligt på id-utfärdarens webbplats. Därefter får du logga in i id-utfärdarens system, för att ansöka om identifieringskoder för anläggningar.

ID Issuer (idissuer.se)

Det är viktigt att anläggningen anges som typ 3 – Försäljningsställe.

Information om hur du ska gå tillväga finns på id-utfärdarens webbplats.

Uppgifterna om dig som aktör och dina anläggningar måste vara aktuella och korrekta. Om det sker någon ändring i din verksamhet som innebär att de uppgifter som lämnats i ansökan inte stämmer, eller om din verksamhet upphör ska du utan dröjsmål uppdatera dina uppgifter via inloggning på id-utfärdarens hemsida. Om du upphör med din verksamhet ska id-utfärdaren avregistrera din identifieringskod för ekonomiska aktör. Avregistreringen av en identifieringskod för ekonomisk aktörs innebär att relaterade identifieringskoder för anläggningar avregistreras automatiskt.

Har du ingen identifieringskod som ekonomisk aktör och identifieringskod för din eller dina anläggningar kan du inte få leveranser av cigaretter eller rulltobak.

Det finns även krav på tillstånd för handel av tobaksvaror. En utfärdad identifieringskod ersätter inte kravet på att ansöka om ett sådant tillstånd.