Säkerhetsmärkning på tobaksvaror

Lyssna

För att kunna kontrollera om en tobaksvara är äkta eller inte ska styckförpackningen vara försedd med en säkerhetsmärkning. Styckförpackningar av tobaksvaror som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha säkerhetsmärkning som består av minst fem äkthetsdetaljer.

Äkthetsdetaljer

Följande fem äkthetsdetaljer ska användas i kombination med varandra och ska ingå i säkerhetsmärkningen som ska finnas på tobaksvaror som ska säljas till konsumenter i Sverige.

Synliga detaljer

  • Guilloche – ett ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band.
  • Optisk variabel tryckfärg – detaljer som skiftar i färg när man ser på dem ur olika vinklar.

Delvis synliga detaljer

  • Mikrotryck – mycket liten text som kräver förstoring för att kunna läsas.
  • Fluorescerande bläck (UV-tryck) på icke-fluorescerande papper – text som går att läsa i ultraviolett ljus.

Osynliga detaljer

  • Anti-Stokes-tryckfärg – tryck som endast kan identifieras med särskild utrustning.

Minst en av äkthetsdetaljerna ska levereras av en oberoende tredjepartsleverantör i enlighet med artikel 3.2 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/576.

Säkerhetsmärkningar för tobaksvaror med äkthetsdetaljer