Spårbarhetsmärkningen och säkerhetsmärkningen – det här gäller för partihandlare och distributörer

Lyssna

Partihandlare och distributörer av tobaksvaror får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning till detaljhandeln. För att enklare registrera in- och utleveranser kan aggregerade koder skapas. Partihandlare och distributör ska märka de aggregerade enheter de skapar med en spårbarhetsmärkning på aggregerad nivå.

Du som bedriver partihandel med tobaksvaror eller som deltar i handeln av tobaksvaror (distributör) utan att sälja till konsument, får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning till detaljhandeln. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas.

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får säljas utan spårbarhet- och säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2026.

Applicering av aggregerade unika identitetsmärkningar

Du som bedriver partihandel eller är distributör ansvarar för att sätta en unik identitetsmärkning på de aggregerade enheter du skapar. Den aggregerade unika identitetsmärkningen ska appliceras på den aggregerade förpackningen med en databärare med dels en optisk maskinläsbar kod och dels en mänskligt läsbar kod.

Mer om unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet

Databärare

Den optiskt läsbara koden på den aggregerade förpackningen ska vara i något av de format som anges i artikel 21.5 genomförandeförordningen 2018/574.

För att skilja databäraren för spårbarhet från andra databärare som kan finnas på aggregerade förpackningar ska du lägga till märkningen EU TTT bredvid databäraren.

Mänskligt läsbar kod

Du ansvarar för att se till att varje databärare även innehåller en kod som kan läsas av människor och som gör det möjligt att söka upp den unika identitetsmärkningen i databassystemet. Om förpackningens dimensioner tillåter det ska den mänskligt läsbara koden vara intill den optiska databäraren med den unika identitetsmärkningen.