Spårbarhetsmärkning på tobaksvaror

Lyssna

För att tobaksvaror ska gå att spåra måste de ha en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att identifiera, spåra och söka varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet. Produkter avsedda för den svenska marknaden ska ha identitetsmärkning utfärdad av den svenska id-utfärdaren.

Unika identitetsmärkningar

Cigaretter och rulltobak som tillhandahålls till konsumenter på den svenska marknaden ska ha unika identitetsmärkningarna utfärdade av den svenska id-utfärdaren.

idissuer.se

Mer om beställning av unika identitetsmärkningar och spårbarhetssystemet

Format för unika identitetsmärkningar för styckprodukter

Den unika identitetsmärkningen för styckprodukter, som genereras av id-utfärdaren består av 18 tecken till detta tillkommer datumstämpel om 8 tecken, totalt 26 tecken.

Märkningen består av fyra delar:

 1. Id-utfärdarens kod; enligt ISO14549-2, 5 tecken (QCALL)
 2. Unikt serienummer; enligt ISO646, består av [a-z; A-Z; 0-9), totalt 9 tecken
 3. Produktkod, består av [a.z; A-Z; 0-9), totalt 4 tecken, koden gör det möjligt att fastställa:
  • i. Tillverkningsplats
  • ii. Tillverkningsanläggning (identifieringskod)
  • iii. Tillverkningsmaskin (identifieringskod)
  • iv. Produktbeskrivning (typ, märke, vikt, osv.)
  • v. Avsedd återförsäljningsmarknad (land)
  • vi. Avsedd leveransväg (transport över gräns, första land efter tillverkning/import till EU)
  • vii. I tillämpliga fall importören till unionen
 4. Tidsstämpel, format ÅÅMMDDhh, totalt 8 tecken, anger tidpunkten för tillverkningen enligt ovan, genereras av tillverkaren eller importören.

Figur 1. Den unika identitetsmärkningens fyra delar.

Den unika identitetsmärkningens fyra delar; id-utfärdarens kod, unikt serienummer, produktkod och tidsstämpel.

Format för unika identitetsmärkningar för aggregerade förpackningar

För att förenkla registreringen av tobaksvarorna kan aggregerade koder skapas. De aggregerade unika identitetsmärkningarna kan antingen skapas av den ekonomiska aktören själv, eller av behörig id-utfärdare efter ansökan om aggregerade identitetsmärkningar av den ekonomiska aktören.

Den aggregerade unika identitetsmärkningen ska följa strukturen i artikel 11.1 om genererad av den behöriga id-utfärdaren. Om den skapas av den ekonomiska aktören själv ska den bestå av en individuell kod som har genererats i enlighet med ISO/IEC 15459–1:2014 eller ISO/IEC 15459–4:2014 eller deras senaste motsvarigheter.

Avgifter för unika identitetsmärkningar

Id-utfärdaren får ta ut avgifter endast för elektroniskt levererade unika identitetsmärkningar. Avgiften är fastställd i förordningen om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar.

Förordning (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar (riksdagen.se)