Spårbarhetsmärkningen och säkerhetsmärkningen – det här gäller för detaljhandlare och återförsäljare

Lyssna

Du som bedriver detaljhandel med tobaksvaror får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas.

Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som är tillverkade i unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får säljas utan spårbarhet- och säkerhetsmärkning fram till den 20 maj 2026.

Läs mer

Regler och bestämmelser om spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning