Spårbarhetsmärkningen och säkerhetsmärkningen – det här gäller för detaljhandlare och återförsäljare

Lyssna

Du som bedriver detaljhandel med tobaksvaror (cigaretter och rulltobak) får endast sälja tobaksvaror med spårbarhets- och säkerhetsmärkning. Saknas dessa märkningar får produkten inte säljas.

Läs mer: Regler och bestämmelser om spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning