Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

  • Måste behöriga sjuksköterskor ordinera kompletterande vaccinationer upp till 18 år?

    Att behöriga sköterskor har rätten att ordinera kompletterande vaccinationer i enlighet med föreskrifterna om vaccination av barn innebär inte att de måste ordinera vacciner självständigt. I de fall sjuksköterskan inte anser sig ha tillräckliga kunskaper kan och bör BHV- eller skolläkare konsulteras för diskussion och eventuell ordination.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:23

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination

Gå till toppen av sidan