Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

  • Att behöriga sköterskor har rätten att ordinera kompletterande vaccinationer i enlighet med föreskrifterna om vaccination av barn innebär inte att de måste ordinera vacciner självständigt. I de fall sjuksköterskan inte anser sig ha tillräckliga kunskaper kan och bör BHV- eller skolläkare konsulteras för diskussion och eventuell ordination.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:23

    Direktlänk till frågan

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination