Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

Kompletterande vaccinationer

  • Ska de flickor som i årskurs 5 eller 6 har tackat nej till HPV-vaccination erbjudas vaccination på nytt?

    Ja. Enligt de nya föreskrifterna ska alla flickor under 18 år som inte är vaccinerade enligt vaccinationsprogrammet erbjudas kompletterande vaccination mot HPV. Det bör finnas rutiner som säkerställer att tillfällen ges till kompletterande vaccinationer.

Tidpunkter för vaccination

Gå till toppen av sidan