Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Föreskrifter om vaccination av barn

  • Får man erbjuda den andra dosen MPR-vaccin i förskoleklass i stället för i årskurs 1-2?

    Enligt smittskyddslagen är det fortfarande landstingen som ansvarar för att erbjuda vaccinationer till elever i förskoleklass. Om kommunen har kommit överens med landstinget om detta kan elevhälsan ändå erbjuda vaccination mot MPR i förskoleklassen. Eftersom MPR-vaccination i förskoleklass faller utanför de ramar som anges i föreskriften om vaccination av barn krävs dock läkarordination för dessa vaccinationer.

    Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF 2016:51)

Ordination

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination