Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

Kompletterande vaccinationer

Tidpunkter för vaccination

  • Vaccinationerna ska som regel inte skjutas upp. Det är tvärtom särskilt viktigt att för tidigt födda barn vaccineras i tid, eftersom de vanligtvis inte hunnit få normal mängd antikroppar från modern. (Största mängden antikroppar överförs nämligen under den senare delen av graviditeten.)

    Barn födda före vecka 32 behöver ett tidigt och förstärkt skydd och därför rekommenderas dessa barn en extra dos kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B från 6 veckors ålder.

    Här kan du läsa mer om rekommendationer för vaccination av för tidigt födda barn.

    Uppdaterad: 2019-10-31 15:26

    Direktlänk till frågan