Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Frågor och svar gällande de vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är främst avsedda för personal inom barnhälsovården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av föräldrar och andra intresserade.

Föreskrifter om vaccination av barn

Ordination

Kompletterande vaccinationer

  • Om en elev inte hinner vaccineras före 18 års ålder, måste eleven bekosta resterande doser själv?

    Elevhälsan är inte skyldig att erbjuda kompletterande vaccinationer till elever som är 18 år och äldre, men kan göra det ändå om lokala rutiner och förutsättningar tillåter.

    Annars får ungdomarna vända sig till en vårdcentral eller vaccinationsmottagning och själv bekosta resterande doser.

Tidpunkter för vaccination

Gå till toppen av sidan